DONATE

Mecanotransducció: aplicació de la mecànica nuclear per a comprendre la salut i la malaltia

Un estudi liderat per investigadors de l’IBEC i publicat a la revista Nature Cell Biology demostra que l’aplicació de força mecànica al nucli cel·lular afecta al transport de proteïnes a través de la membrana nuclear. Aquesta acció controla els processos cel·lulars i podria exercir un paper clau en diverses malalties, com el càncer. Això implica un enfocament nou per a comprendre els aspectes de la invasió del càncer i la metàstasi, obrint portes a noves tècniques potencials tant diagnòstiques com terapèutiques.