DONATE

Nova metodologia per estudiar transistors orgànics en funcionament amb aplicacions en bioelectrònica

Un estudi liderat per l’IBEC ha aconseguit elaborar un mapa del potencial elèctric local al llarg de l’estructura de transistors orgànics usats en bioelectrònica que permet fer una avaluació detallada dels colls d’ampolla en el transport de càrrega. L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en la comprensió de les propietats del transport de càrrega en materials utilitzats en l’electrònica orgànica en contacte en medis líquids i millorar la seva aplicació en biosensors o enregistraments bioelèctrics.