DONATE

Nova metodologia per estudiar transistors orgànics en funcionament amb aplicacions en bioelectrònica

Un estudi liderat per l’IBEC ha aconseguit elaborar un mapa del potencial elèctric local al llarg de l’estructura de transistors orgànics usats en bioelectrònica que permet fer una avaluació detallada dels colls d’ampolla en el transport de càrrega. L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en la comprensió de les propietats del transport de càrrega en materials utilitzats en l’electrònica orgànica en contacte en medis líquids i millorar la seva aplicació en biosensors o enregistraments bioelèctrics.

L’aprenentatge automàtic redueix el temps de processament d’imatges de microscòpia de mesos a només segons

Amb un nou mètode que combina microscopis de rastreig de força d’alta potència i l’aprenentatge automàtic, els investigadors de l’IBEC han reduït dràsticament el temps de processament necessari per aconseguir un mapa de composicions bioquímiques a nanoescala a partir d’imatges elèctriques de cèl·lules eucariotes en tan sols segons.

Forces elèctriques per caracteritzar futurs dispositius electrònics biocompatibles

Una col·laboració conjunta entre l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAC) i la Universitat de Manchester ha aconseguit realitzar mapes de les propietats elèctriques de la interfície entre biosensors orgànics i medis electròlits a la nanoescala mesurant les forces elèctriques locals.

Un equip d’investigadors desenvolupa biotransistors capaços d’escoltar petits batecs de vida

Investigadors de l’IBEC i l’ICMAB han desenvolupat una plataforma de transistors biocompatibles, flexibles i econòmics capaços d’enregistrar un electrocardiograma en cèl·lules i microteixits durant períodes llargs de temps.

La plataforma, basada en transistors orgànics de tipus EGOFET, també pot mesurar l’efecte dels fàrmacs en cèl·lules amb batec, com ara els cardiomiòcits, fet que obre la porta a diverses aplicacions, per exemple, de dispositius implantables per millorar la salut.

Les propietats de l’aigua canvien a la nanoescala

Una recerca liderada pel National Graphene Institute de la Universitat de Manchester, que ha comptat amb la col·laboració de l’IBEC, revela que la capa d’aigua que cobreix totes les superfícies que ens envolten té propietats elèctriques molt diferents a l’aigua normal.

L’aigua, una de les substàncies més fascinants de la Terra, compta entre les seves moltes propietats inusuals amb una alta polaritzabilitat, és a dir, una forta resposta a un camp elèctric aplicat.

Recentment, no obstant això, un equip de recerca ha descobert que les capes d’aigua de tan sol unes poques molècules de gruix -com l’aigua que cobreix totes les superfícies que ens envolten- es comporta de manera molt diferent a l’aigua normal.