DONATE

Tècnic d’IT (Ref. TI-JB)

Principals tasques i responsabilitats:

 

 • Gestió d’incidències: Realitzar el seguiment i donar solució a les incidències i problemes que puguin sorgir durant l’explotació dels serveis TIC en ordre a oferir un òptim servei.
 • Suport a l’usuari: Donar suport als usuaris en l’explotació del software utilitzat, necessari per dur a terme les seves tasques diàries en ordre a oferir un servei de qualitat.
 • Gestió i configuració d’usuaris: Realitzar les altes i baixes d’usuaris i comptes de correu per noves incorporacions o usuaris que han causat baixa de l’IBEC. Gestionar les altes i baixes als sistemes informàtics i de comunicació de l’IBEC. Realitzar les instal·lacions de nous equips per les incorporacions de personal, per tal que puguin fer ús de tots els serveis informàtics que s’ofereixen des de el departament d’informàtica.
 • Manteniment de serveis informàtics (software): Realitzar el manteniment i seguiment de la qualitat, continuïtat i disponibilitat dels serveis informàtics (correu, accés remot o accés a dades) en ordre a oferir un òptim servei als usuaris.
 • Logística de material informàtic: Gestió de l’estoc de material informàtic, verificar disponibilitat de material per substitucions i realitzar comandes necessàries en ordre a proveir als usuaris del material necessari.
 • Gestió de Impressores compartides: Gestionar i supervisar el correcte funcionament de les impressores compartides ubicades a les instal·lacions de l’IBEC en ordre a proveir als usuaris de un servei de impressió de qualitat.
 • Gestió de backup de dades: Gestionar i supervisar el sistema de backup de dades a les carpetes compartides en ordre de poder recuperar la informació ubicada al nostre servidor.

 

 

Requeriments:

 

 • Formació en sistemes informàtics.
 • Experiència demostrable de 5 anys d’experiència en posició similar.
 • Coneixements en: xarxes, Sistemes Operatius Windows, ( Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019), Active Directory, DNS, configuració de firewalls, (Watchguard), sistema hiperconvergent Nutanix, Office 365, entorn Microsoft Azure i sistemes de backup.
 • Habilitats fent instal·lacions de software i hardware.
 • Habilitat resolent incidències a l´usuari final.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit. Coneixement mitjà d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern. Capacitat d´autoaprenentatge.
 • Usuari avançat de Microsoft Office 365.

 

S’ofereix:

 

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 1 de Gener 2020
 • Condicions laborals:
  • Contracte temporal, a temps complert.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals

 

 

Com aplicar?

 

Els interessats hauran d’enviar el seu CV, carta de presentació i un contacte de referencia per demanar referències a: jobs@ibecbarcelona.eu abans del 10/12/2020 (Referencia: TI-JB).

 

Principis del procés de selecció:

 

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere i es recomana als candidats amb discapacitat que apliquin. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

 

 

 

 

 

 

 

Protecció de dades de caràcter personal:

 

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

 

Qui som?

 

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

 

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

 

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i gestiona un pressupost anual de 12M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 21 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu