DONATE

Un nou centre per a l’IBEC

Els nous locals de l’IBEC (que sumen en total 900 m2) s’han dissenyat seguint els requisits específics dels seus ocupants. Tant el nou grup de recerca de l’IBEC, Synthetic, Perceptive, Emotive and Cognitive Systems (SPECS), dirigit pel professor d’investigació ICREA Paul Verschure, com el grup Biomedical Signal Processing and Interpretation (BIOSPIN), dirigit per Raimon Jané, ja s’hi han traslladat. A més dels espais per a laboratori, també s’hi han disposat espais de reunió i de tipus administratiu per a ús del personal de suport i per als visitants. Actualment aquests dos grups de l’IBEC ocupen l’Edifici C: el grup BIOSPIN està ubicat a la planta 5 i el grup SPECS s’estarà a la planta 6, a banda de tenir algunes de les instal·lacions en el soterrani dels edifici C i I. A més, es preveu que, d’aquest trasllat, en sorgeixin noves col·laboracions, atès que altres grups de la UPC, com ara el de la investigadora associada de l’IBEC Maria Pau Ginebra, també hi estan allotjats.

“Estem convençuts que les noves instal·lacions –i el nou entorn de col·laboració universitari– possibilitaran que aquests grups potenciïn el nivell d’excel·lència que ja han demostrat tenir fins al moment”, afirma el director de l’IBEC Josep Samitier. “Aquesta nova ubicació representa un nou salt en l’objectiu de l’IBEC d’esdevenir un centre de primer nivell.”

Tot això ha estat possible gràcies a una subvenció d’1.400.000 euros procedents del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, que finança espais i equipament per a l’institut a través del projecte “Adequació de nous espais de laboratoris i adquisició d’equipament científic per als laboratoris de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya per al desenvolupament de tecnologies per a la medicina regenerativa i nanomedicina”.