DONATE

Una nova tecnologia de cultiu per a assajos funcionals intestinals

Investigadors de l’IBEC dirigits per la Dra. Elena Martínez, en col·laboració amb l’IRB, van descriure en un article publicat a Scientific Reports un mètode simple per generar monocapes epitelials intestinals en pel·lícules primes de Matrigel®.

Aquestes monocapes repliquen la composició i organització cel·lular in vivo en un format de cultiu de teixits que permet l’accés independent als compartiments apical i basolateral. Com a característica única, aquestes monocapes epitelials formen barreres epitelials funcionals amb una superfície accessible i propietats elèctriques fisiològicament rellevants.

Aquesta tecnologia ofereix un mètode actualitzat de cultiu intestinal fisiològicament rellevant compatible amb assajos funcionals com l’absorció de fàrmacs, el tràfic intracel·lular i els assajos d’interacció microbi-epiteli.

Article de referència: Altay et al. (2019). Self-organized intestinal epithelial monolayers in crypt and villus-like domains show effective barrier function. Scientific Reports volume9, 10140.