DONATE

Es descobreix perquè els pacients d’Alzheimer no presenten pèrdua de memòria a l’inici de la malaltia

[br][br]

Image: A section of brain cortex with hyperphosphorylated tau showing in black; (inset) a model of the PRPc protein

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per una pèrdua gradual de la memòria i d’altres funcions mentals, a mesura que les neurones moren, diferents zones del cervell< s’atrofien. Aquesta malaltia és la forma de demència més comuna i apareix amb major freqüència en la població major de 65 anys (1,5 casos/1000 persones-any a Europa, arribant a 69,2 casos/1000 persones-any en la població d’edat superior a 90 anys). En aquesta malaltia es diferencien dues etapes: una inicial on els símptomes no són clars i una segona fase on els símptomes estan ben definits.

L’Alzheimer s’atribueix principalment a dues causes; la presència d’uns agregats extracel·lulars en forma de plaques, formats majoritàriament per un compost conegut com a pèptid beta-amiloide; i una acumulació de la forma hiperfosoforilada de la proteïna tau, que forma petits cabdells a l’interior de les neurones afectades. Fins avui es coneixia que la formació dels cabdells de tau en les neurones depenia de l’acció tòxica del pèptid beta-amiloide, però el mecanisme d’aquesta interacció entre els dos es desconeixia.

Els investigadors -que van treballar en col·laboració amb membres del Ciberned, del Centro de Biologia Molecular de Madrid i de l’Institut de Neuropatologia de l’IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge- descriuen la relació entre el pèptid beta-amiloide i la fosforilació de tau i la presència d’una altra proteïna en les neurones afectades, la proteïna cel·lular priónica (PRPc). Els resultats mostren que quan els nivells neuronals de PRPc són elevats hi ha menor quantitat de proteïna tau fosforilada a l’interior cel·lular, encara que hi hagi presència del pèptid beta-amiloide.

“En estudis anteriors s’havia investigat sobre els nivells de PRPc en estadis avançats de la malaltia”, explica el Dr. José Antonio del Río, investigador principal del grup de Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular de l’IBEC i catedràtic del Departament de Biologia Cel·lular de la UB. “Però el nostre nou estudi mostra, en cervells de ratolins i d’humans afectats d’Alzheimer, un increment de la proteïna PRPc en els primers estadis asimptomàtics de la malaltia i com aquests nivells de PRPc van disminuint a mesura que avança la malaltia”.

Quan els nivells de PRPc són baixos la quantitat de tau -i la seva forma fosforilada formant cabdells a l’interior cel·lular- augmenta, cosa que contribueix a la deterioració cerebral observada en pacients d’Alzheimer. “Com a resultat, és raonable considerar que la sobreexpressió de PRPc observada en l’inici de la malaltia forma part d’una resposta protectora del sistema nerviós en un intent de reprimir l’avanç de la mateixa”, diu el Dr. del Río “Conseqüentment, els pacients d’Alzheimer no mostren dèficits de memòria fins als estats avançats de la malaltia.”

Reference article: Cristina Vergara, Lara Ordóñez-Gutiérrez, Francisco Wandosell, Isidre Ferrer, José Antonio del Río, Rosalina Gavín (2014). “Role of PrPC expression in tau protein levels and phosphorylation in Alzheimer’s disease evolution”. Molecular Neurobiology, Volume 51, Issue 3, pp 1206-1220