DONATE

Integrated Management System Developer

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Developer que reportarà directament al Integrated Management System Coordinator, per dissenyar, desenvolupar i donar suport al portal de la intranet, les aplicacions ERP  i els processos de treball automatitzats.

Principals tasques i responsabilitats:

Assegurar el bon funcionament de les aplicacions contribuint a la millora dels procediments i les operacions del dia a dia. En concret:

–  Desenvolupament i suport a totes les aplicacions corporatives (Intranet/ Internet).


–  Suport al Integrated Management System Developer per el disseny, codificació i implementació de noves aplicacions de gestió i recerca.

Requeriments:

 • Cicle formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web – Perfil Professional Bioinformàtica.
 • Experiència de fins a tres anys treballant en llenguatge de programació PHP, SQL, Javascript, HTML i CSS.

Experiència programant i gestionant webs corporatives i d’altres com Gestió de Linux, Apache/Nginx/HAproxy, MySQL/MS-SQL, GIT, PWA, Websocket i tecnologies «push».

 • Competències: Comunicació, capacitat analítica i de resolució d’incidències, treball en equip, iniciativa, planificació i organització. 

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 1 de desembre de 2023
 • Condicions laborals:
  • Contracte indefinit a temps complert. D’acord a la taxa ordinària de reposició aprovada pel Patronat de l’IBEC.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
 • L’IBEC garanteix la igualtat d’accés a les oportunitats de desenvolupament professional independentment de la situació laboral, la antiguitat a l’IBEC o altres factors. El catàleg anual de formació de l’IBEC ofereix una àmplia gamma de formació en competències tècniques i transferibles, com ara beques de mobilitat i un programa de Mentoring per a investigadors predoctorals i postdoctorals.
 • Recerca estimulant, interdisciplinària i entorn científic internacional de gran qualitat.
 • Programa d’iniciació per facilitar la incorporació a l’IBEC i acompanyament addicional als estrangers per obtenir el permís de treball-Visat i instal·lar-se a Barcelona.

Com aplicar?

Fins al 17 de novembre estarà disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: D-CO

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

L’IBEC està compromès amb els principis del Codi de conducta per a la contractació d’investigadors de la Comissió Europea i els principis de contractació oberta, transparent i basada en els principis del mèrit. Principis de Contractació (OTM-R) https://ibecbarcelona.eu/careers-at-ibec/jobs/

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

L’IBEC busca activament candidates dones per a llocs sènior (Posts doctorals i GL) assegurant-se que almenys el 40% dels candidats preseleccionats convidats a entrevistar-se han de ser dones amb un nivell de currículums comparable al dels candidats masculins. En finalitzar el procés d’avaluació, en cas d’igualtat de mèrits, es donarà prioritat a les candidatures femenines.

Per als candidats amb fills que vinguin de fora de Barcelona, ​​oferim serveis de cangur durant l’entrevista, d’aquesta manera, no us haureu de preocupar de res més que fer una bona entrevista. Contacta amb nosaltres si estàs interessat/ada en aquest servei.

L’IBEC, com a signatari de la Declaració de San Francisco sobre l’Avaluació a la Recerca (DORA), tindrà en compte, especialment als investigadors en fase inicial, molt més el contingut científic dels resultats de la investigació que les mètriques de publicació o la identitat de la revista en què es va publicar.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 17M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 20 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 380 persones de 35 països diferents. www.ibecbarcelona.eu