DONATE

Tècnic/-a de comptabilitat

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Tècnic/a de comptabilitat dins la Unitat de Finances per tal de Coordinar i realitzar el registre de l’activitat comptable de les operacions financeres i fiscals de la Fundació dins el marc de la normativa vigent i de les directrius fixades per la Cap de Finances, així com donar-li suport en qualsevol tasca necessària dintre de la gestió econòmica de la Fundació tot reflectint una imatge fidel de la Fundació en els seus Comptes Anuals i resta d’informació que es reporta interna i externament.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Comptabilitat: Introducció d’assentaments comptables: factures de proveïdors, tiquets per despeses de viatges i altres despeses i moviments bancaris. Comptabilitzar part de les operacions de la Fundació. Seguiment dels saldos deutors, reclamació de factures als proveïdors.
 • Tresoreria: Realització de les remeses de pagaments mensuals, i altres pagaments puntuals realitzats a tercers, mitjançant transferència bancària.
 • Supervisió i conciliació de les operacions realitzades als s comptes bancaris i targetes de crèdit de l’IBEC
 • Gestionar el control de l’Immobilitzat i inventari
 • Projectes: Donar suport en la preparació de la documentació per a la justificació de projectes, així com l’elaboració del fitxers de carrega massiva
 • Gestió dels viatges: Seguiment de les sol·licituds de viatges efectuades pel personal a l’agència de viatges. Liquidació de les despeses vinculades als desplaçaments.

Requeriments:

 • Estudis superiors/universitaris en ADE o Economia, Diplomatura en Ciències Empresarials.
 • Mínim 3 anys d’experiència prèvia en tasques similars.
 • Coneixements específics: Coneixement del Pla Comptable
 • Competència en català i castellà, Nivell intermig d’anglès
 • Competències: Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació i orientació al client intern.
 • Usuari avançat de Microsoft Office.
 • Domini del SAP Business One.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 01 d’Octubre de 2022
 • Condicions laborals:
  • Contractació indefinida, a temps complert
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 9 de Setembre estarà disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: TC_AMG

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu