DONATE

Tècnic d’IT (Ref. TI-JB)

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a tècnic/-a d’Informàtica ala unitat de d’Informàtica de l’IBEC, qui te la funció de proporcionar serveis i suport diaris als usuaris de l’Institut.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Gestió d’incidències: Realitzar el seguiment i donar solució a les incidències i problemes que puguin sorgir durant l’explotació dels serveis TIC en ordre a oferir un òptim servei.
 • Suport a l’usuari: Donar suport als usuaris en l’explotació del software utilitzat, necessari per dur a terme les seves tasques diàries en ordre a oferir un servei de qualitat.
 • Gestió i configuració d’usuaris: Realitzar les altes i baixes d’usuaris i comptes de correu per noves incorporacions o usuaris que han causat baixa de l’IBEC. Gestionar les altes i baixes als sistemes informàtics i de comunicació de l’IBEC. Realitzar les instal·lacions de nous equips per les incorporacions de personal, per tal que puguin fer ús de tots els serveis informàtics que s’ofereixen des de el departament d’informàtica.
 • Manteniment de serveis informàtics (software): Realitzar el manteniment i seguiment de la qualitat, continuïtat i disponibilitat dels serveis informàtics (correu, accés remot o accés a dades) en ordre a oferir un òptim servei als usuaris.
 • Logística de material informàtic: Gestió de l’estoc de material informàtic, verificar disponibilitat de material per substitucions i realitzar comandes necessàries en ordre a proveir als usuaris del material necessari.
 • Gestió de Impressores compartides: Gestionar i supervisar el correcte funcionament de les impressores compartides ubicades a les instal·lacions del Ibec en ordre a proveir als usuaris de un servei de impressió de qualitat.
 • Gestió de backup de dades: Gestionar i supervisar el sistema de backup de dades a les carpetes compartides en ordre de poder recuperar la informació ubicada al nostre servidor.

Requeriments:

 • Formació en sistemes informàtics.
 • Experiència demostrable de 5 anys en posició similar.
 • Coneixements en: xarxes, Sistemes Operatius Windows, ( Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019), Active Directory, DNS, configuració de firewalls, (Watchguard), sistema hiperconvergent Nutanix, Office 365, entorn Microsoft Azure i sistemes de backup.
 • Habilitats fent instal·lacions de software i hardware.
 • Habilitat resolent incidències a l´usuari final.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit.  Coneixement mitjà d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern. Capacitat d´autoaprenentatge.
 • Usuari avançat de Microsoft Office 365.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 1 de març 2023
 • Condicions laborals:
  • Contracte indefinit, a temps complert. Taxa de reposició per a l’estabilització del treball temporal, Administració de la Generalitat de Catalunya en base a la disposició addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre. Taxa de reposició addicional autoritzada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Publica.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals.
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar:

Abans del 16 de Gener teniu la online application form que està disponible al lloc web: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Nomès seràn evaluades les rebudes abans del 16 de Gener.

Reference: TI_JB

Si teniu mes preguntes les podeu fer arrivar a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.