DONATE

Els investigadors de l’IBEC revelen una estratègia per reduir els efectes secundaris de la quimioteràpia

Una manera de resoldre-ho seria dissenyar rutes per garantir que els medicaments administrats en la quimioteràpia només s’activin quan arribin a l’objectiu desitjat. Investigadors del grup de Nanoprobes i Nanoswitches de l’IBEC, que són pioners en l’ús de la llum per activar i desactivar remotament l’acció dels medicaments i altres molècules, acaben de revelar a la revista JACS que aquesta possibilitat existeix.

En el seu estudi, els investigadors presenten el fototrexat, una molècula que es pot activar i desactivar remotament mitjançant la llum i que actua com a inhibidor de la dihidrofolat reductasa (DHFR), un enzim ubic que té un paper essencial en la regulació de la proliferació i el creixement de les cèl·lules. Així, el fototrexat es podria usar com a variant controlada per la llum del metotrexat, un medicament d’àmplia prescripció en quimioteràpia i utilitzat per al tractament del càncer i la psoriasi.

El fototrexat es va provar en el peix zebra –un organisme model que és útil per la seva estructura genètica, similar a la de l’ésser humà– i es va demostrar que bloqueja sòlidament la DHFR en la seva configuració fotoactivada, però que queda pràcticament inactiu en la seva forma fosca o “relaxada”.

“El fototrexat constitueix la demostració conceptual del disseny de molècules citotòxiques regulades per la llum”, afirma Carlo Matera, investigador del grup de Nanoprobes and Nanoswitches de l’IBEC i primer autor de l’article. “El nostre descobriment representa un pas decisiu vers el desenvolupament de fotoquimioteràpies anticàncer personalitzades amb una eficàcia localitzada i amb reducció dels efectes secundaris.”


Carlo Matera, Alexandre M. J. Gomila, Núria Camarero, Michela Libergoli, Concepció Soler, and Pau Gorostiza (2018). Photoswitchable Antimetabolite for Targeted Photoactivated Chemotherapy. JACS, just accepted manuscript