DONATE

Investigadors duen a terme milers de mutacions per comprendre millor l’esclerosi lateral amiotròfica

estratègia terapèutica en diverses ocasions en què s’ha provat de tractar-hi malalties degeneratives com ara la d’Alzheimer.

Per tal d’esclarir aquesta qüestió, diversos investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i del Centre de Regulació Genòmica (CRG) han posat en pràctica un enfocament innovador denominat ‘mutagènesi profunda’ i n’han obtingut uns resultats inesperats. “En estudiar totes les mutacions possibles d’una proteïna, disposem d’un mètode molt més fiable per comprendre’n la toxicitat i estem entusiasmats de poder ampliar l’estudi a moltes més proteïnes relacionades amb les malalties neurodegeneratives”, afirma Benedetta Bolognesi, investigadora de l’IBEC i autora que apareix en primer lloc a l’article.

En el marc d’una col·laboració entre els laboratoris dels professors de recerca ICREA Ben Lehner i Gian Tartaglia, Benedetta Bolognesi i Andre J. Faure es van centrar en la TDP-43, una proteïna que s’agrega en les neurones motores de pràcticament tots els pacients d’ELA. Van crear més de 50.000 mutants de TDP-43 i van fer un seguiment de la seva toxicitat sobre cèl·lules de llevat. Així, van descobrir que les formes mutants que s’agregaven, de fet, eren menys tòxiques que altres versions de la proteïna que, en canvi, formaven unes especies líquides inusuals en les cèl·lules. “És exactament el contrari del que esperàvem”, comenta Lehner, i posa en qüestió molts dels supòsits existents en aquest camp.

Encara no s’ha establert si l’agregació de TDP-43 també actua com a protectora en cèl·lules i neurones de mamífers, un estudi en el qual treballa actualment Bolognesi, però, si finalment és així, significarà que haurem de canviar per complet la manera com abordem terapèuticament l’ELA, si volem obtenir-ne repercussions significatives.


Referència de l’article: Bolognesi, B., Faure, A.J., Seuma, M., Schmiedel, J.M., Tartaglia, G.G. & Ben Lehner (2019). The mutational landscape of a prion-like domain. Nature Communications 10, 4162


 

Per a més informació contartar amb:
Àngels López · Departament de Comunicació
alopez@ibecbarcelona.eu