DONATE

Millores per a la detecció de pacients amb asma i malaltia pulmonar obstructiva

Imatge: Diagrama de flux del registre de sons respiratoris proposat i anàlisi CAS posterior.

 

L’estudi presenta nous algoritmes de processament de senyals per detectar i caracteritzar el CAS, tals com sibilàncies, que poden ser diferents entre els asmàtics amb i sense una resposta broncodilatadora significativa (BDR, de l’anglès bronchodilator response). La nova tècnica avalua el CAS amb resultats que van més enllà que els que actualment proporciona l’espirometria, que és la forma habitual d’avaluar la BDR en aquests pacients.

Quan l’obstrucció de les vies respiratòries del pacient ha estat confirmada per espirometria, generalment es realitza una prova de BDR per a mesurar la variació en la limitació del flux aeri, sent l’alta variabilitat un dels principals components d’un diagnòstic d’asma. Si bé una anàlisi completa del CAS pot proporcionar informació clara i complementària sobre la resposta BDR, és el criteri BDR estàndard actual el que està en dubte, degut principalment a la baixa sensibilitat del mètode de detecció.

Els pacients asmàtics que van acudir al Servei de Pneumologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol per fer-se exàmens regulars entre el 2011 i el 2015 es van fer la prova de BDR i van participar en l’estudi d’anàlisi i registre de so respiratori.

Utilitzant la nova tècnica, els investigadors van trobar canvis significatius en les característiques del CAS de pacients amb asma, revelant alteracions en l’obstrucció de les vies respiratòries que no van ser detectades per espirometria, i permetent classificar la resposta BDR en tres categories diferenciades.

La nova tècnica és una eina altament sensible i no invasiva que defineix millor el llindar entre diferents nivells de BDR, a més d’oferir una aplicació clínica directa per a l’avaluació i diagnòstic de pacients amb malalties pulmonars obstructives.

Article de referència: Lozano-García M, Fiz JA, Martínez-Rivera C, Torrents A, Ruiz-Manzano J, Jané R (2017). Novell approach to continuous adventitious respiratory sound analysis for the assessment of bronchodilator response. PLoS ONE 12(2): i0171455