DONATE

Nanopartícules i supercomputadors contra el SARS-CoV-2

Foto: Andrés Rodriguez Domingo

El grup de recerca Innovation in Materials and Molecular Engineering – Biomaterials for Regenerative Therapies  (IMEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC), dirigit per Carlos Aleman, professor del Departament d’Enginyeria Química i Investigador Associat de l’IBEC, durà a terme un estudi computacional per al desenvolupament de plataformes de detecció del SARS-CoV-2. 

La investigació s’emmarca dins el projecte contra la COVID-19 impulsat per B. Braun, multinacional del sector hospitalari, en col·laboració amb la UPC, l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC).

Per dur a terme l’estudi, l’associació Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), que té com a missió facilitar descobriments científics d’alt impacte en totes les disciplines pel benefici de la societat i millorar la competitivitat europea, ha concedit al grup de la UPC 40 milions d’hores del supercomputador Joliot-Curie instal·lat al Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de París, l’equivalent a 4.500 anys en hores de càlcul amb ordinadors normals.

Durant sis mesos de computació es duran a terme simulacions sobre els mecanismes de reconeixement molecular i s’estudiaran les seves aplicacions per desactivar el virus. S’aprofundirà en l’efecte de les nanopartícules funcionalitzades sobre l’estructura molecular del SARS-CoV-2. En particular, es determinarà la influència de l’increment de temperatura local aconseguit mitjançant l’activació de nanofonts de calor. L’energia es transfereix quan les nanopartícules són il·luminades amb llum d’una determinada longitud d’ona i s’escalfen gràcies a l’efecte de ressonància de plasmó superficial, amb l’objectiu de desactivar el virus.


Font i més informació: UPC