DONATE

Obert el procés de selecció per a la contractació de personal de recerca

A partir d’ahir, i fins al dia 22 de desembre, estarà obert el procés de selecció per a la contractació de personal investigador en el marc del Pla Complementari de Biotecnologia Aplicada a la Salut a Catalunya.

L’IBEC ha obert el procés de selecció l’objectiu de la qual és contractar 20 investigadors i investigadores durant 18 mesos per a participar en l’execució dels setze Projectes Col·laboratius recentment seleccionats en el marc del Pla Complementari de Biotecnologia a Catalunya.

La descripció de les posicions es pot consultar en el portal IBEC Jobs. Les aplicacions s’hauran de fer en línia a través del portal dedicat IBEC Careers.

Posicions:

PPCC-ADNano_1 Postdoctoral Researcher on the Synthesis of Alzheimer’s disease-modifying nanomedicines

PPCC-ADNano_2 Postdoctoral Researcher on the Neurobiological assessment of Alzheimer’s disease-modifying nanomedicines

PPCC-IA4DT2 Postdoctoral Researcher on the Development and implementation of integrated artificial intelligence models to predict the risk of Type 2 Diabetes

PPCC-InMaM Research Assistant on Immunotherapeutic Strategies in Breast Cancer

PPCC-ABPATHFINDER Postdoctoral Researcher on Screening of new precision antibiotics for the treatment of multiresistant infections

PPCC-FANCONI-CURE Postdoctoral Researcher on Drug Screening for Precision Medicine in the Fanconi anemia pathway

PPCC-BIOMOD Postdoctoral Researcher on Biomechanical Models

PPCC-STOP-DMG Postdoctoral Researcher on the Identification and validation of therapeutic targets for Diffuse Midline glioma

PPCC-MnkImmunOnco Postdoctoral Researcher on Therapy resistance and immune evasion on a novel MNK inhibitor

PPCC-B-Org_1 Postdoctoral Researcher on Bioengineering for patient-derived organoids for personalized medicine in NAFLD

PPCC-B-Org_2 Postdoctoral Researcher on Bioengineering / Biophysics for patient-derived organoids for personalized medicine in NAFLD

PPCC-MITOCANCER Postdoctoral Researcher on Targeting a mitotic polyglutamylation enzyme in cancer

PPCC-WORMVUS Postdoctoral Researcher on Rapid in vivo characterization of the functional impact and vulnerabilities for PTEN tumor suppressor gene variants

PPCC-DRUG4-COXPD1_1 Research Assistant on the Generation of therapies and biomarkers for the treatment of mitochondrial dysfunctiondriven neurodegenerative diseases

PPCC-DRUG4-COXPD1_2 Postdoctoral Researcher on the Generation of therapies and biomarkers for the treatment of mitochondrial dysfunction driven neurodegenerative diseases

PPCC-3DSurgHELP Postdoctoral Researcher on Medical 3D printing and planning bioengineering

PPCC-OsteoMetTherapy Research Assistant on New therapeutic options in metastatic osteosarcoma

PPCC-EVBRAINTARGET Postdoctoral Researcher for validation of BP-EVs as a next-generation compound delivery platform

PPCC-LENTI-UP_1 Research Assistant on Bioprocesses for the development of viral vector production in bioreactors

PPCC-LENTI-UP_2 Research Assistant in Gene and cell therapies developments

Pressupost:

L’IBEC destinarà un total d’1.323.000 € per a la realització de 20 contractes de recerca. Aquest import està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb fons Next Generation EU (C17.I1).

Requisits:

En funció de la posició a cobrir en cada projecte, es requerirà títol de doctorat, títol de màster o títol universitari oficial d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb un mínim de 240 ECTS.

Procés:

Les candidatures s’han de presentar a través de la pàgina web de l’IBEC a partir del 22 de novembre. Documentació a presentar: CV, carta de motivació, i certificat / notificació oficial d’atorgament dels títols acadèmics.

Selecció:

Criteris d’avaluació: CV (60%) i entrevista personal (40%), amb puntuacions de 0-10 punts.

Terminis:

• Procés de selecció: del 22 de novembre al 22 de desembre de 2022.

• Procés d’entrevistes: del 6 al 24 de febrer de 2023

• Inici dels contractes: entre l’1 d’abril i el 16 de juny de 2023

Més detalls aquí.