DONATE

La nova pàgina web del BIB augmenta la visibilitat del potencial català en bioinformàtica

bibBioinformàtica Barcelona (BIB) ha llançat oficialment el seu lloc web, que detalla les activitats bioinformàtiques de 40 socis – entre els quals es troba el IBEC – i més de 80 grups de recerca.

Els grups de Processament i Interpretació de Senyals Biomèdics, el grup de Mecànica del desenvolupament i la malaltia i el de Senyals i Informació per a Sistemes de Sensors apareixen a la pàgina, ja que duen a terme activitats de bioinformàtica afins, com l’algorítmica, la informàtica biomèdica, bioestadística, o bioinformàtica de la malaltia i el tractament.

El BIB, una associació sense ànim de lucre formada en 2015, compta amb universitats, centres de recerca, hospitals, grans infraestructures científiques, empreses i altres institucions que desenvolupen la seva activitat en els àmbits de la salut, l’agroalimentari i la tecnologia entre els seus socis.

Buscant la solució per a la malària en el fons marí

Microciona_forwebInvestigadors de la unitat mixta de Nanomalaria IBEC/ISGlobal, han trobat molècules similars a l’heparina, aïllades a partir de cogombres de mar, algues vermelles i esponges marines, que inhibeixen el creixement del Plasmodium falciparum, un dels paràsits causants de la malària. A diferència de l’heparina, aquestes molècules tenen una activitat reduïda com a anticoagulant sanguini, la qual cosa obre noves vies per al desenvolupament de medicaments antimalàrics.

Quan el paràsit de la malària entra en el torrent sanguini, envaeix les cèl·lules del fetge per produir milers de merozoïts (una fase del cicle de vida del paràsit Plasmodium). Aquests merozoïts tornen a incorporar-se al torrent, on infecten els glòbuls vermells i aconsegueixen escapar a la vigilància del sistema immunitari.