DONATE

Llums, Cèl·lules, Acció! L’IBEC desenvolupa petites molècules capaces de controlar l’endocitosi amb llum

El grup de recerca de l’IBEC “Nanoprobes and nanoswitches” crea un sistema basat en la llum per inhibir l’endocitosi i controlar la seva dinàmica espacio-temporal. Les molècules inhibidores d´aquest procés (anomenades dynazos) són sensibles a la llum, solubles en aigua, permeables a les cèl·lules, i permeten la inhibició ràpida de l’endocitosi. Aquesta tecnologia permetrà estudis més precisos i controlats on l’endocitosi és crucial, com en el creixement cel·lular, la diferenciació i la mobilitat.