DONATE

Noves vies per identificar i avaluar tractaments per a la malaltia minoritària per deficiència CDKL5

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) participen en un estudi liderat per l’Imperial College de Londres en el qual es descobreix el paper de la proteïna quinasa dependent de ciclina 5 (CDKL5) en la percepció del dolor.

La versió defectuosa del gen que produeix aquesta proteïna està darrere de la Síndrome per deficiència CDKL5, una malaltia rara sense cura que, per fi, i gràcies als resultats d’aquest treball, podrà comptar amb models animals de ratolí per a l’assaig de tractaments efectius.