DONATE

Tècnic de Laboratori (Ref. TL-IO)

Principals tasques i responsabilitats:

• Informar i formar els nous usuaris sobre les normes generals de funcionament de la sala blanca així com del funcionament dels equips disponibles.
• Realitzar processos de fabricació i de caracterització microdispositius i estructures.
• Vetllar per l’ús correcte de les instal·lacions, organitzar la reposició d’estocs de material fungible, gestionar les corresponents compres, tot per a efectuar els processos i preparar els residus per la seva retirada.
• Efectuar el manteniment preventiu i correctiu de part de l’equipament científic disponible segons les directrius establertes.
• Verificar i actualitzar els protocols de fabricació existents, a més de participar en el desenvolupament de nous procediments.
• Tasques administratives pròpies del servei.

Requeriments:

• Grau en Ciències. Es valorarà estudis de post grau.
• Experiència demostrable en manteniment de laboratori de recerca.
• Experiència demostrable en l’explicació del funcionament general del laboratori i/o del funcionament d’equips a investigadors.
• Coneixement de les normes de seguretat als laboratoris de biologia/química (multidisciplinari).
• Català i castellà, tant verbal com escrit. Coneixement mitjà/alt d’anglès.
• Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern.
• Usuari avançat d’Outlook i Microsoft Office.

S’ofereix:

• Nombre de posicions: 1
• Data inici: 1 de Abril 2019
• Condicions laborals:
o Contracte temporal, a temps complert.
o Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
o Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
o Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals

Com aplicar?

Els interessats hauran d’enviar el seu CV, carta de presentació i el contacte per demanar referències a: jobs@ibecbarcelona.eu abans del 15/03/2019 (Referencia: TL-IO).

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere i es recomana als candidats amb discapacitat que apliquin. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.
Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i gestiona un pressupost anual de 12M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 21 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 300 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu