DONATE

DAM i l’IBEC desenvolupen un dron que millora la gestió de les olors a les depuradores d’aigües

L’empresa Depuració d’Aigües de la Mediterrània (DAM) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) desenvolupen un sistema proveït de sensors químics que proporciona informació, en temps real, sobre la intensitat i la localització dels focus d’olor en les estacions depuradores d’Aigües Residuals (EDAR). El sistema ha estat calibrat i validat en condicions reals d’operació mitjançant diverses campanyes de mesurament en l’EDAR de Molina de Segura (Múrcia).

Noves molècules permeten activar i desactivar circuits neuronals utilitzant llum

Investigadors de l’IBEC, en col·laboració amb un equip internacional, descriuen les primeres molècules capaces de regular els receptors de glicina amb llum: Glyght i Azo-NZ1. Una manera d’estudiar els circuits neuronals, desenvolupar fototeràpies basades en fàrmacs de forma no invasiva, i comprendre els trastorns neurològics relacionats amb el funcionament incorrecte dels receptors de glicina.

Lliçons del cervell per a la intel·ligència artificial: el mecanisme neural d’aprenentatge autònom desvelat pels investigadors a l’IBEC

Un equip internacional dirigit per SPECS Lab a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) revela com el cervell millora a través de l’aprenentatge autosupervisat combinant una anàlisi de més de tres dècades de recerca en neurociència i intel·ligència artificial.

Cap a un tractament per a la distròfia miotònica: primer model 3D amb cèl·lules de pacients

Investigadors de l’IBEC liderats per Javier Ramón i Juan M. Fernández desenvolupen el primer model tridimensional per a la distròfia miotònica, una malaltia rara i sense cura. El model combina cèl·lules de pacient i tècniques de bioenginyeria i representa un gran avenç respecte a la utilització d’animals i de cultius cel·lulars.

Arriba una nova generació de robots vius

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, liderats per Samuel Sánchez, aconsegueixen un gran avanç en el camp dels robots biològics gràcies al desenvolupament de nous biobots, basats en cèl·lules musculars, capaços nedar a velocitats sense precedents i reaccionar als estímuls elèctrics gràcies al seu poder d’auto entrenament mitjançant un esquelet intel·ligent imprès en 3D.

Observat in vivo el moviment col·lectiu dels nanorobots

Un equip d’investigadors dirigit per Samuel Sánchez de l’IBEC ha observat, per primera vegada, el comportament d’un eixam de nanorobots dins de ratolins vius. L’estudi, publicat en la revista Science Robotics, revela un moviment coordinat, similar al dels banc de peixos, que podria donar lloc a un futur molt prometedor en el camp de la medicina de precisió.

El primer mapa complet de mutacions de plaques amiloides obre noves vies per a la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer

Un estudi publicat a la revista eLife analitza totes les mutacions possibles en el pèptid beta amiloide i determina com influeixen en la seva agregació en plaques, un distintiu patològic de la malaltia d’Alzheimer. També ajudarà els investigadors a entendre millor els mecanismes biològics que controlen l’aparició de la malaltia.