Descobreixen un nou tipus d’ones mecàniques que emergeixen de la col·lisió entre cèl·lules

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) observen per primera vegada com es produeixen ones mecàniques després de la col·lisió entre teixits cel·lulars.

Després del xoc, les cèl·lules s’empenyen i deformen formant ones que viatgen a una velocitat de tres mil·límetres al dia. La propagació d’ones mecàniques és un comportament inesperat que desafia la visió actual de la dinàmica cel·lular i que podria ser rellevant en el desenvolupament embrionari o en el procés de metàstasi.

Read more…

Un nou model per l’estudi de la migració cel·lular

El grup Nanobioengineering de l’IBEC ha contribït al camp de la mecanobiologia creant un model in vitro de matriu extracel·lular que mostra com interacciona aquest entorn amb l’actomiosina – la proteina que permet a les cèl·lules contreure’s per dirigir la seva migració.

L’article, publicat en Advanced Functional Materials aquesta setmana, aboca llum sobre la migració cel·lular, que és essencial per a molts processos biològics saludables com el desenvolupament embrionari i la cicatrització o la progressió del càncer en la malaltia.

Read more…

Un mètode de nanoscòpia mostra les vies de transferència d’electrons

Un grup de l’IBEC ha desenvolupat una nova tècnica de microscòpia capaç de mesurar la conductància de molècules individuals, obrint la porta a revelar els mecanismes moleculars que s’amaguen darrere de processos biològics com la respiració, la fotosíntesi i la regeneració

En la seva publicació de la revista Small, el grup Nanoprobes and Nanoswitches descriu una nova forma d’observar les vies de conducció en les proteïnes i complexos redox – en les quals la transferència d’electrons causa un canvi d’oxidació – a la nanoescala.

Read more…

Microrobots per eliminar els bacteris de l’aigua

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), juntament amb col·laboradors del Max Planck for Intelligent Systems a Stuttgart, han dissenyat uns robots diminuts que poden eliminar de l’aigua els bacteris causants de malalties, com l’E. coli.

La contaminació de l’aigua potable és un problema persistent de salut pública que pot causar malalties potencialment mortals quan no es disposa d’un tractament adequat, com ocorre en moltes zones del món. Encara que el clor o altres agents aconsegueixen desinfectar l’aigua en gran part, alguns bacteris i altres microorganismes són molt resistents i resulten molt difícils d’eliminar.

Read more…

Una tècnica d’anàlisi no-invasiva contribueix a una millor comprensió de l’EPOC

Una investigació publicada a la revista PLOS ONE representa el següent pas cap a la translació de la recerca bàsica de l’IBEC – especialment els nous algorismes de processament i interpretació de senyals desenvolupats pel grup de Raimon Jané – a aplicacions clíniques en hospitals.

El grup de l’IBEC ha col·laborat amb l’Hospital del Mar-IMIM a Barcelona per abordar l’actual manca d’instruments de mesura de l’activació dels músculs respiratoris durant el cicle respiratori en condicions clíniques.

Read more…

Un model cel·lular per ajudar a estudiar la relació entre malalties neurodegeneratives

A partir de les cèl·lules d’un pacient amb una malaltia neurodegenerativa rara, la síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS), investigadors de l’IBEC han aconseguit generar neurones que també presenten altres processos neurodegeneratius no relacionats amb la síndrome fins ara.

La impressionant imatge de l’esquerra mostra una massa de neurones derivades de cèl·lules mare pluripotents (iPS) afectades pel GSS, desenvolupades al laboratori de José Antonio Del Río.

Read more…

Desenvolupen el díode d’una sola molècula més eficient mai fabricat

Els investigadors han creat el díode d’una sola molècula més eficient de la història.

Els díodes són utilitzats de forma habitual en els dispositius electrònics actuals, permetent que el corrent flueixi en una direcció mentre es bloqueja en l’oposada. Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’Institut de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) han creat un díode de només 1 nanòmetre amb una raó de rectificació – la relació del corrent que flueix en un sentit en comparació amb l’altre – diversos ordres de magnitud superior a l’aconseguit prèviament.

Read more…

Millores per a la detecció de pacients amb asma i malaltia pulmonar obstructiva

Diverses investigacions dutes a terme a l’IBEC i publicades a PlosOne ofereixen un pas cap a un millor diagnòstic en pacients amb asma i malalties pulmonars obstructives.

El nou enfocament integrat per a l’anàlisi del so respiratori adventici continu (CAS, de l’anglès continuous adventitious respiratory sound), desenvolupat pel grup de Recerca i Interpretació de Senyals Biomèdics de Raimon Jané, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Hospital Germans Trias i Pujol (IGTP), facilita la detecció dels casos positius en la pràctica clínica.

Read more…

Dissenyen hidrogels biocompatibles mitjançant impressió 3D

Els investigadors de l’IBEC han creat un sistema de tinta i matrius per a aplicacions en medicina regenerativa, establint noves bases per la bioimpressió 3D en el camp de la regeneració de teixits.

A causa del seu alt contingut en aigua, els hidrogels són biomaterials molt atractius per a la impressió 3D, com a “substitut” eficient de la matriu extracel·lular, sobre la qual es poden cultivar cèl·lules. No obstant això, encara que són relativament fàcils de produir – utilitzant un mètode denominat impressió per extrusió -, la seva estabilitat i integritat estructural poden afeblir-se quan estan en contacte amb fluids biològics o matrius extracel·lulars.

Read more…

Troben una nova diana terapèutica que podria frenar l’avanç del Parkinson

Investigadors de l’IBEC han identificat un possible mecanisme per frenar la progressió neurodegenerativa de la malaltia de Parkinson. 

La clau de l’estudi es troba a la proteïna priònica cel·lular (PrPc), una molècula especialitzada que es troba a la membrana de les neurones i que participa en moltes de les seves funcions, com el control del cicle cel·lular i la neurotransmissió.

Read more…