Microrobots per eliminar els bacteris de l’aigua

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), juntament amb col·laboradors del Max Planck for Intelligent Systems a Stuttgart, han dissenyat uns robots diminuts que poden eliminar de l’aigua els bacteris causants de malalties, com l’E. coli.

La contaminació de l’aigua potable és un problema persistent de salut pública que pot causar malalties potencialment mortals quan no es disposa d’un tractament adequat, com ocorre en moltes zones del món. Encara que el clor o altres agents aconsegueixen desinfectar l’aigua en gran part, alguns bacteris i altres microorganismes són molt resistents i resulten molt difícils d’eliminar.

Read more…

Una tècnica d’anàlisi no-invasiva contribueix a una millor comprensió de l’EPOC

Una investigació publicada a la revista PLOS ONE representa el següent pas cap a la translació de la recerca bàsica de l’IBEC – especialment els nous algorismes de processament i interpretació de senyals desenvolupats pel grup de Raimon Jané – a aplicacions clíniques en hospitals.

El grup de l’IBEC ha col·laborat amb l’Hospital del Mar-IMIM a Barcelona per abordar l’actual manca d’instruments de mesura de l’activació dels músculs respiratoris durant el cicle respiratori en condicions clíniques.

Read more…

Un model cel·lular per ajudar a estudiar la relació entre malalties neurodegeneratives

A partir de les cèl·lules d’un pacient amb una malaltia neurodegenerativa rara, la síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS), investigadors de l’IBEC han aconseguit generar neurones que també presenten altres processos neurodegeneratius no relacionats amb la síndrome fins ara.

La impressionant imatge de l’esquerra mostra una massa de neurones derivades de cèl·lules mare pluripotents (iPS) afectades pel GSS, desenvolupades al laboratori de José Antonio Del Río.

Read more…

Desenvolupen el díode d’una sola molècula més eficient mai fabricat

Els investigadors han creat el díode d’una sola molècula més eficient de la història.

Els díodes són utilitzats de forma habitual en els dispositius electrònics actuals, permetent que el corrent flueixi en una direcció mentre es bloqueja en l’oposada. Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’Institut de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) han creat un díode de només 1 nanòmetre amb una raó de rectificació – la relació del corrent que flueix en un sentit en comparació amb l’altre – diversos ordres de magnitud superior a l’aconseguit prèviament.

Read more…

Millores per a la detecció de pacients amb asma i malaltia pulmonar obstructiva

Diverses investigacions dutes a terme a l’IBEC i publicades a PlosOne ofereixen un pas cap a un millor diagnòstic en pacients amb asma i malalties pulmonars obstructives.

El nou enfocament integrat per a l’anàlisi del so respiratori adventici continu (CAS, de l’anglès continuous adventitious respiratory sound), desenvolupat pel grup de Recerca i Interpretació de Senyals Biomèdics de Raimon Jané, en col·laboració amb l’Institut de Recerca Hospital Germans Trias i Pujol (IGTP), facilita la detecció dels casos positius en la pràctica clínica.

Read more…

Dissenyen hidrogels biocompatibles mitjançant impressió 3D

Els investigadors de l’IBEC han creat un sistema de tinta i matrius per a aplicacions en medicina regenerativa, establint noves bases per la bioimpressió 3D en el camp de la regeneració de teixits.

A causa del seu alt contingut en aigua, els hidrogels són biomaterials molt atractius per a la impressió 3D, com a “substitut” eficient de la matriu extracel·lular, sobre la qual es poden cultivar cèl·lules. No obstant això, encara que són relativament fàcils de produir – utilitzant un mètode denominat impressió per extrusió -, la seva estabilitat i integritat estructural poden afeblir-se quan estan en contacte amb fluids biològics o matrius extracel·lulars.

Read more…

Troben una nova diana terapèutica que podria frenar l’avanç del Parkinson

Investigadors de l’IBEC han identificat un possible mecanisme per frenar la progressió neurodegenerativa de la malaltia de Parkinson. 

La clau de l’estudi es troba a la proteïna priònica cel·lular (PrPc), una molècula especialitzada que es troba a la membrana de les neurones i que participa en moltes de les seves funcions, com el control del cicle cel·lular i la neurotransmissió.

Read more…

Les cèl·lules tumorals segresten cèl·lules sanes per promoure la metàstasi

En un estudi publicat avui a la revista Nature Cell Biology i impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, s’identifica la interacció entre dues proteïnes que permet que les cèl·lules canceroses utilitzin la força física de les cèl·lules sanes per escapar-se dels tumors i iniciar la metàstasi.

La metàstasi, responsable de la majoria de morts en pacients amb càncer, és el procés mitjançant el qual les cèl·lules canceroses se separen del tumor original i formen un tumor nou en altres òrgans o teixits del cos.

Read more…

Molècules regulades amb llum per alleujar símptomes del dolor crònic

Un nou estudi, en el qual estan involucrats investigadors de l’IBEC, IQAC/CSIC i CNRS a França, troba noves dianes terapèutiques per alleujar, mitjançant molècules regulades amb llum, símptomes i emocions negatives associats al dolor crònic, com l’ansietat i la por.

El dolor crònic és aquell que no respon a una causa puntual en el temps i es perllonga més enllà de sis mesos o, fins i tot, anys. De vegades és difícil determinar el seu origen, que pot ser tant fisiològic com a emocional,

Read more…

Nova tècnica basada en ADN per dipositar materials amb una resolució menor a 10 nanòmetres

adnorigamiEl treball, liderat pel CSIC i en el qual han participat investigadors de l’Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC), ha estat publicat en la revista Advanced Materials, on proposa aquesta nova tècnica que serviria per a aplicacions microelectròniques i biomèdiques, incorporant molècules de forma ordenada “a la carta”.

Des de fa pocs anys s’investiga l’ús d’ADN com a base per obtenir nanodispositius, aprofitant el fet que els segments d’ADN s’acoblen entre ells com a peces de ‘lego’.

Read more…