DONATE

Assistant Administratiu de Core Facilities

  Principals tasques i responsabilitats:
 • Gestionar el material de laboratori de la “botiga” IBEC: control de l’estoc, compra, recepció, emmagatzematge i venda.
 • Compra i reposició de material d’ús comú dels laboratoris.
 • Recepció de material i equipament: gestió d’albarans i actualització d’inventari en SAP.
 • Mantenir actualitzades les bases de dades d’usuaris i documents de facturació relacionats amb els serveis de la unitat de Core Facilities
 • Organitzar la compra i distribució dels EPIs. Gestionar el rentat de les bates de laboratori: recollida, enviament i reposició.
  Requeriments:  
 • Formació de Cicle Formatiu de Grau Mig/Superior en Gestió Administrativa.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit. Coneixement mitjà d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook, Excel, Access i Microsoft Office.
  S’ofereix:  
 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 01 de Juliol 2019
 • Condicions laborals:
  • Contracte temporal a temps complert, per cobrir una baixa maternal durant un període d’uns 6 mesos.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals.
    Com aplicar? Els interessats hauran d’enviar el seu CV, carta de presentació i el contacte per demanar referències a: jobs@ibecbarcelona.eu abans del 24/06/2020 (Referencia: AA-IO).   Principis del procés de selecció: La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere i es recomana als candidats amb discapacitat que apliquin. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.   Protecció de dades de caràcter personal:  L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades. Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.   Qui som? L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia. La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió. L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i gestiona un pressupost anual de 12M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu