DONATE

Coordinador/a de Transformació Digital

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Coordinador de Transformació Digital dins la Unitat Integrated Management System and Quality.

Principals tasques i responsabilitats:

Reportant al Director de Gestió i amb una persona a càrrec, el/la Coordinador de Transformació Digital promou i implementa la digitalització dels processos de gestió i de suport a la recerca de l’Institut. Coordina, dissenya, desenvolupa i assegura i el bon funcionament de les aplicacions de gestió contribuint a la millora dels procediments i les operacions del dia a dia. En concret:

– Dissenya i implementa digitalització dels processos de treball automatitzats en un marc únic.

– Desenvolupa i dona suport a totes les aplicacions corporatives a nivell de les aplicacions ERP, la Intranet i l’Internet de l’Institut.

– Dissenya, codifica i implementa noves aplicacions ad-hoc, tant interactives com de consulta, per als processos de suport a la recerca, tractant, de promoure l’agilitat en els mateixos, fent la informació més accessible i única, centrada en les tasques dels usuaris i estalviant-los temps. Exemples: Portal de l’empleat, Comandes, Bústia de suggeriments, Ús d’equipaments i espais científico-tècnics.

– S’encarrega del manteniment i assistència a l’usuari en aquelles aplicacions desenvolupades in-house per la seva unitat.

– Participa i dona suport en el procés d’implementació de noves aplicacions comercials externes que pugui adquirir l’institut.

– Contribueix, juntament amb d’altres unitats, a la digitalització de processos amb externs, relacionats amb Qualitat, com ara les enquestes de satisfacció de clients.

– Altres encàrrecs que pugui requerir la Direcció de Gestió.

Requeriments:

 • Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Experiència de 5 anys en un lloc de treball en un centre de recerca.
 • Experiència en desenvolupar amb la SAPBO DI-API/SAPBO webservices i coneixements de l’estructura de dades de l’ERP SAP Business ONE.
 • Llenguatge de programació PHP, SQL, Javascript, HTML i CSS.
 • Experiència programant i gestionant webs corporatives i d’altres com gestió de Linux, Apache/Nginx/HAproxy, MySQL/MS-SQL, GIT, PWA i tecnologies “push”, entorns de virtualització i gestió de seguretat com firewalls/IPS/DNSBL.
 • Nivell alt d’anglès i/o Català.
 • Competències: Comunicació, capacitat analítica i de resolució d’incidències, treball en equip, iniciativa, planificació i organització.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 1 de gener de 2022
 • Condicions laborals:
  • Contracte indefinit a temps parcial.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 24 de desembre estará disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: COTD_DB

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

 

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.

Protecció de dades de caràcter personal:

 

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

 

Qui som?

 

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu