Staff member


Montserrat Español

Postdoctoral Researcher
RA_Biomaterials, Implants i Engenyeria de Teixits
+34 934 020 214