Satisfaction survey

Enquesta de satisfacció

Agrairíem saber la seva valoració dels serveis prestats recenment per l’IBEC.

En una escala de l'1 al 5 (5= màxima satisfacció)

1. Globalment, quin és el nivell de satisfacció respecte dels serveis prestats per l’IBEC ?
2. La valoració de la capacitat tècnica de l’IBEC en el servei rebut és:
3. El compliment dels terminis i calendari ha estat:
4. La comunicació i l’atenció rebuda durant el servei ha estat:
5. En cas de requerir serveis similars, contactaria de nou amb l’IBEC ?