DONATE

ERC Starting Grant concedida al Dr. Pau Gorostiza

En aquesta primera convocatòria de les ERC Starting Grants, tan sols 201 de les 9167 propostes presentades van ser acceptades. Amb tot, l’ERC espera finançar un total de 300 propostes aproximadament.

Nanosondes i nanocommutadors