DONATE

Tècnic d’IT

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a tècnic/-a d’Informàtica ala Unitat d’Informàtica de l’IBEC, qui te la funció de proporcionar serveis i suport diaris als usuaris de l’Institut.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Gestió d’incidències: Realitzar el seguiment i donar solució a les incidències i problemes que puguin sorgir durant l’explotació dels serveis TIC en ordre a oferir un òptim servei.
 • Suport a l’usuari: Donar suport als usuaris en l’explotació del software utilitzat, necessari per dur a terme les seves tasques diàries en ordre a oferir un servei de qualitat.
 • Gestió i configuració d’usuaris: Realitzar les altes i baixes d’usuaris i comptes de correu per noves incorporacions o usuaris que han causat baixa de l’IBEC. Gestionar les altes i baixes als sistemes informàtics i de comunicació de l’IBEC. Realitzar les instal·lacions de nous equips per les incorporacions de personal, per tal que puguin fer ús de tots els serveis informàtics que s’ofereixen des de el departament d’informàtica.
 • Manteniment de serveis informàtics (software): Realitzar el manteniment i seguiment de la qualitat, continuïtat i disponibilitat dels serveis informàtics (correu, accés remot o accés a dades) en ordre a oferir un òptim servei als usuaris.
 • Logística de material informàtic: Gestió de l’estoc de material informàtic, verificar disponibilitat de material per substitucions i realitzar comandes necessàries en ordre a proveir als usuaris del material necessari.
 • Gestió de Impressores compartides: Gestionar i supervisar el correcte funcionament de les impressores compartides ubicades a les instal·lacions del Ibec en ordre a proveir als usuaris de un servei de impressió de qualitat.
 • Gestió de backup de dades: Gestionar i supervisar el sistema de backup de dades a les carpetes compartides en ordre de poder recuperar la informació ubicada al nostre servidor.

Requeriments:

Essencial:

 • Formació en sistemes informàtics.
 • Experiència demostrable de 5 anys en posició similar.
 • Coneixements en: xarxes, Sistemes Operatius Windows (Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022), Active Directory, DNS, configuració de firewalls (Watchguard), sistema hiperconvergent Nutanix, Office 365, entorn Microsoft Azure.
 • Habilitats fent instal·lacions de software i hardware.
 • Habilitat resolent incidències a l´usuari final.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit.  Coneixement mitjà d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern. Capacitat d´autoaprenentatge.
 • Usuari avançat de Microsoft Office 365.

Avantatjós:

 • Coneixements en intel·ligència artificial.

S’ofereix:

 • Número de posicions: 1
 • Data d’inici: Maig 2024
 • Condicions laborals:
 • Contracte indefinit d’activitats cientifico-tècniques per projectes i disponibilitat pressupostaria.
 • Jornada complerta
 • Nivell salarial competitiu, d’acord amb la titulació i experiència aportades.
 • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
 • L’IBEC garanteix la igualtat d’accés a les oportunitats de desenvolupament professional independentment de la situació laboral, la antiguitat a l’IBEC o altres factors. El catàleg anual de formació de l’IBEC ofereix una àmplia gamma de formació en competències tècniques i transferibles, com ara beques de mobilitat i un programa de Mentoring per a investigadors predoctorals i postdoctorals.
 • Recerca estimulant, interdisciplinària i entorn científic internacional de gran qualitat.
 • Programa d’iniciació per facilitar la incorporació a l’IBEC i acompanyament addicional als estrangers per obtenir el permís de treball-Visat i instal·lar-se a Barcelona.

Com aplicar?

Fins al 14 de Març estarà disponible l’aplicatiu online  a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: TI-JB

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

L’IBEC està compromès amb els principis del Codi de conducta per a la contractació d’investigadors de la Comissió Europea i els principis de contractació oberta, transparent i basada en els principis del mèrit. Principis de Contractació (OTM-R) https://ibecbarcelona.eu/careers-at-ibec/jobs/

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

L’IBEC busca activament candidates dones per a posicions sènior assegurant-se que almenys el 40% dels candidats preseleccionats convidats a entrevistar-se han de ser dones amb un nivell de currículums comparable al dels candidats masculins. En finalitzar el procés d’avaluació, en cas d’igualtat de mèrits, es donarà prioritat a les candidatures femenines.

Per als candidats amb fills que vinguin de fora de Barcelona, ​​oferim serveis de cangur durant l’entrevista, d’aquesta manera, no us haureu de preocupar de res més que fer una bona entrevista. Contacta amb nosaltres si estàs interessat/ada en aquest servei.

L’IBEC, com a signatari de la Declaració de San Francisco sobre l’Avaluació a la Recerca (DORA), tindrà en compte, especialment als investigadors en fase inicial, molt més el contingut científic dels resultats de la investigació que les mètriques de publicació o la identitat de la revista en què es va publicar. .

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 22 M€ i instal·lacions de 4.150 metres quadrats, 21 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 400 persones de 35 països diferents. www.ibecbarcelona.eu