DONATE

Tècnic d’IT

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Tècnic d’IT per la unitat de Tecnologies de la Informació (IT), dins del Programa Investigo de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Implementació i manteniment de la llibreta electrònica de laboratori: Posta a producció del sistema de llibreta electrònica pels diferents grups d´investigació de l´IBEC i manteniment del mateix.
 • Gestió d’incidències: Realitzar el seguiment i donar solució a les incidències i problemes que puguin sorgir durant l’explotació dels serveis TIC en ordre a oferir un òptim servei.
 • Suport a l’usuari: Donar suport als usuaris en l’explotació del software utilitzat, necessari per dur a terme les seves tasques diàries en ordre a oferir un servei de qualitat.
 • Manteniment de serveis informàtics (software): Realitzar el manteniment i seguiment de la qualitat, continuïtat i disponibilitat dels serveis informàtics (correu, accés remot o accés a dades) en ordre a oferir un òptim servei als usuaris.

Requisits:

 • Formació en sistemes informàtics.
 • Experiència demostrable de 1 anys en posició similar.
 • Coneixements en: xarxes, Sistemes Operatius Windows, ( Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022), Office 365.
 • Habilitats fent instal·lacions de software i hardware.
 • Habilitat resolent incidències a l´usuari final.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit.  Coneixement mitjà/alt d’anglès.
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, flexibilitat, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook, Microsoft Office.

Requisits addicionals de la Convocatòria del Programa INVESTIGO de la persona seleccionada:

 • Ha de tenir més de 16 anys i menys de 30.
 • Ha d’estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació al SOC en el moment de la seva contractació.
 • No ha d’haver realitzat cap tipus d’activitat d’investigació a l’IBEC dins dels 6 mesos anteriors al inici del seu contracte.
 • Ha de cumplir amb els requisits de titulació mínima de la posició objecte de contracte.
 • Aquests requisits han de ser complerts en el moment d’iniciar-se el contracte objecte de l’ajut.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 1 més després del tancament del procés de selecció. (Màxim fins el 16.10.2024)
 • Condicions laborals:
  • Contracte temporal, a temps complert, amb una durada de 12 mesos.
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 20 de Juny 2024  estarà disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: TI_JB Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

L’IBEC està compromès amb els principis del Codi de conducta per a la contractació d’investigadors de la Comissió Europea i els principis de contractació oberta, transparent i basada en els principis del mèrit. Principis de Contractació (OTM-R) https://ibecbarcelona.eu/careers-at-ibec/jobs/

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

L’IBEC busca activament candidates dones per a posicions sènior assegurant-se que almenys el 40% dels candidats preseleccionats convidats a entrevistar-se han de ser dones amb un nivell de currículums comparable al dels candidats masculins. En finalitzar el procés d’avaluació, en cas d’igualtat de mèrits, es donarà prioritat a les candidatures femenines.

Per als candidats amb fills que vinguin de fora de Barcelona, ​​oferim serveis de cangur durant l’entrevista, d’aquesta manera, no us haureu de preocupar de res més que fer una bona entrevista. Contacta amb nosaltres si estàs interessat/ada en aquest servei. L’IBEC, com a signatari de la Declaració de San Francisco sobre l’Avaluació a la Recerca (DORA), tindrà en compte, especialment als investigadors en fase inicial, molt més el contingut científic dels resultats de la investigació que les mètriques de publicació o la identitat de la revista en què es va publicar.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 22 M€ i instal·lacions de 4.150 metres quadrats, 21 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 400 persones de 35 països diferents. www.ibecbarcelona.eu