DONATE

RESPONSABLE DE BIOSEGURETAT (Ref. RBS-CM)

Les funcions i responsabilitats principals seran:
– Portar a terme l’avaluació de riscos biològics i d’organismes modificats genèticament (OMGs) de l’Institut:
– Identificar els agents biològics i OMGs que s’utilitzen al nostre Institut.
– Verificar que les instal·lacions són les adients per la manipulació d’agents biològics i OMGs.
– Comprovar que els procediments de treball son els adients en termes de manipulació, gestió de residus, emmagatzemat, transport, etc.
– Presentació dels informes d’avaluació a les entitats competents.
– Atendre consultes sobre Bioseguretat, protecció biològica i compliment de les condicions tècniques.
– Elaboració de procediments per la correcta manipulació d’ agents biològics.

Requeriments per als/les candidats/-es:
– Grau en Biologia, Microbiologia o Bioquímica.
– Coneixement en seguretat i/o Bioseguretat en laboratoris.
– Coneixement alt d’anglès.
– Competències i habilitats: comunicació, iniciativa, flexibilitat i capacitat d’organització.

Es valorarà:
– Coneixement de reglaments i directrius d’agents biològics i de Bioseguretat.

S’ofereix:
– Incorporació immediata a un centre de recerca de prestigi i rellevància internacionals.
– Contracte laboral temporal a jornada parcial o complerta, segons les necessitats de la persona.
– Remuneració d’acord amb l’experiència i qualificació.
– Possibilitat de continuïtat amb un contracte a temps parcial, com a Responsable de Bioseguretat (un cop finalitzades les avaluacions de riscos biològics i OMGs) per portar a terme el  manteniment i gestions corresponents.

L’IBEC està compromès amb els principis del Codi de Conducta de la Comissió Europea per a la Contractació d’Investigadors. Tots els candidats/-es qualificats seran considerats pel lloc de treball sense restriccions per raó de gènere, raça, nacionalitat o discapacitat. Busquem candidats/-es amb habilitats i experiència que els hagin preparat per contribuir al nostre compromís de diversitat i excel·lència.

 

Les persones interessades cal que enviïn el seu CV a: jobs@ibecbarcelona.eu, tot indicant la referència: RBS-CM, abans del 08/06/2018