DONATE

Tècnic de Laboratori per a les MicroFab & Microscopy Facilities  (Ref. TLMM-IO)

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a tècnic de laboratori per a les MicroFab & Microscopy Facilities, part de la unitat de Core Facilities de l’IBEC, que te la funció de proporcionar serveis i suport diaris als usuaris de sala blanca on es fabriquen i caracteritzen microdispositius i estructures per a aplicacions biomèdiques, i suport al servei de caracterització per microscòpia SEM i confocal.

Principals tasques i responsabilitats:

 • Realitzar processos de fabricació de microdispositius i estructures utilitzant tècniques de litografia òptica i làser, impressió 3D, dipòsit de capes primes, etc.
 • Caracteritzar microdispositius i estructures amb tècniques de microscòpia òptica, perfilometria mecànica i òptica i mesures de angle de contacte.
 • Caracteritzar mostres mitjançant microscòpia electrònica (SEM) i confocal.
 • Informar i formar als nous usuaris sobre el funcionament dels equips disponibles a les Facilities.
 • Vetllar per l’ús correcte de les instal·lacions i donar suport en les tècniques als usuaris del servei. 
 • Efectuar el manteniment preventiu i correctiu de part de l’equipament científic disponible segons les directrius establertes.
 • Verificar i actualitzar els protocols de fabricació existents, a més de participar en el desenvolupament de nous procediments.
 • Tasques administratives pròpies del servei.

Requeriments:

 • Formació mínima de Grau Superior en Ciències, ciències de la vida, física o enginyeria.  
 • Experiència desitjable en processos de microfabricació i caracterització de microdispositius.
 • Experiència desitjable en tècniques de microscòpia òptica i electrònica.
 • Coneixement de les normes de seguretat als laboratoris de biologia/química (multidisciplinari).
 • Anglès mitjà/alt.
 • Català i castellà, tant verbal com escrit.  
 • Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook i Microsoft Office.
 • Desitjable coneixement en CAD.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 2
  • Data inici: Juny de 2023
  • Condicions laborals:
   • Contracte a temps complert, amb possibilitat d’estabilització.
   • Jornada complerta
   • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
   • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
   • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
   • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 19 de maig 2023 estarà disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Referencia: TLMM-IO

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.

L’IBEC busca activament candidates dones per a llocs sènior (posts doctorals i GL) assegurant-se que almenys el 40% dels candidats preseleccionats convidats a entrevistar-se han de ser dones amb un nivell de currículums comparable al dels candidats masculins. En finalitzar el procés d’avaluació, en cas d’igualtat de mèrits, es donarà prioritat a les candidatures.

Per als candidats amb fills que vénen de fora de Barcelona, oferim serveis de cangur durant l’entrevista, perquè no us haureu de preocupar de res més que fer una bona entrevista. Contacta amb nosaltres si estàs interessat en aquest servei.

L’IBEC, com a signatari de la Declaració de San Francisco sobre Avaluació de la Investigació (DORA), tindrà en compte, especialment per als investigadors en fase inicial, molt més el contingut científic dels resultats de la investigació que les mètriques de publicació o la identitat de la revista en què es va publicar.

Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu