DONATE

People Administrative Officer als serveis de Suport

Introducció a la posició vacant:

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a People Administrative Officer per tal de donar suport a la Unitat de Recursos Humans.

Principals tasques i responsabilitats:

Realitzar i assegurar la correcta gestió administrativa i dels recursos humans. Gestionar i supervisar la implementació de polítiques HR per oferir a la Comunitat de l’IBEC el millor entorn laboral, fomentant el benestar i l’evolució professional, conforme a la legislació, normativa i polítiques de l’Institut.

Executar els processos de selecció, formació, incorporació i gestió de personal així com oferir un servei de qualitat a les persones de la Comunitat IBEC millorant la seva experiència en el seu pas per l’IBEC. En concret:

 • Gestió, coordinació i assegurament administratiu de la informació del personal de l’IBEC així com dels processos o serveis on el personal participa.
 • Gestió i control de les variables mensuals relacionats amb els empleats de l’IBEC (altes, baixes, modificacions de jornada, paternitat, promocions salarials, etc). Coordinació amb l’assessoria laboral externa per la correcta implementació de les variables de personal.
 • Gestió administrativa de la incorporació del personal contractat: Preparació i actualització de la documentació i passos necessaris per l’arribada de noves incorporacions. Coordinació del procés  de nòmina. Resolució de consultes del personal en ordre a facilitar la correcta gestió en temps i d’acord amb la legislació vigent.
 • Gestionar el processos de selecció dels grups de recerca assignats des de la petició d’incorporació de personal, la publicació d’anuncis en els mitjans indicats, la participació en l’avaluació de candidatures seguint la política de Selecció, el reclutament i el tancament del procés de selecció
 • Donar suport i executar projectes interns de la Unitat de Recursos Humans. Implementació de les accions del HRS4R (Estratègia de Recursos Humans de la Comissió Europea) en ordre a facilitar la presa de decisions, desenvolupar els projectes i polítiques de la Unitat i assolir els objectius marcats.

Requeriments:

 • Estudis superiors/universitaris en Psicologia, Pedagogia, Relacions Laborals, Sociologia, Ciències del Treball o Postgrau en Administració de Recursos Humans.
 • Mínim 3 anys d’experiència prèvia en un departament de Recursos Humans en la gestió administrativa de personal.
 • Competència professional d’anglès, català i castellà, tant verbal com escrit.
 • Competències: Capacitat comunicativa, proactivitat, organització, planificació i orientació al client intern.
 • Usuari avançat d’Outlook i Microsoft Office.
 • Domini del SAP Business One. Mòdul de HR.

Requeriment addicional valorable:

 • Es valorarà positivament disposar de certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Nombre de posicions: 1
 • Data inici: 01 d’Octubre de 2022
 • Condicions laborals:
  • Contractació indefinida, a temps complert
  • Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
  • Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d’altres).
  • Oportunitats de desenvolupament professional: l’IBEC disposa d’un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals
  • Entorn científic internacional de gran qualitat.

Com aplicar?

Fins al 19 d’Agost estará disponible l’aplicatiu online a la web de l’IBEC: https://careers.ibecbarcelona.eu/  

Només seran avaluades les aplicacions rebudes a través de l’aplicatiu online.

Reference: PA_CM

Per consultes relatives al procés de selecció pot contactar-nos a jobs@ibecbarcelona.eu

Principis del procés de selecció:

La nostra política de selecció està basada en l’estratègia OTM (mèrit, transparència i publicitat) de la Unió Europea, www.ibecbarcelona.eu/jobs/ , per tant, no hi ha restriccions de ciutadania ni de gènere. El nostre compromís als principis OTM-R també es poden trobar en altres polítiques com el nostre Pla d’Igualtat.

Compromís de l’IBEC per la igualtat d’oportunitats:

La nostra força i excel·lència com a institut internacional de recerca transdisciplinari es basen en la diversitat. Com que som una organització amb igualtat d’oportunitats, apostem per la diversitat i la inclusió, de manera que donem suport als empleats independentment del seu gènere, nacionalitat, religió, discapacitat, edat, identitat sexual o antecedents culturals i socioeconòmics.

Tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33% es valorarà positivament.


Protecció de dades de caràcter personal:

L’IBEC garanteix que les dades personals dels candidats siguin processades segons el que requereix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (GDPR) i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades.

Les dades personals seran processades únicament a efectes del procés de selecció.

Qui som?

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l’IBEC és un centre d’investigació interdisciplinari centrat en Bioenginyeria i Nanomedicina amb seu a Barcelona. L’IBEC és una de les principals institucions de recerca anomenades Centre d’Investigació Severo Ochoa del Ministeri d’Economia i Competitivitat (que s’encarrega de la política de recerca i innovació a Espanya), que reconeix l’excel·lència al més alt nivell internacional en matèria de recerca, formació i recursos humans , divulgació i transferència de tecnologia.

La missió de l’IBEC és desenvolupar una investigació interdisciplinària d’alta qualitat internacional que, tot creant coneixements, contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, millorar la salut i generar riquesa. Un vincle estreta amb universitats clau, hospitals de referència i corporacions són actius que faciliten la consecució de la missió.

L’IBEC va ser creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’IBEC es troba al Parc Científic de Barcelona i al Campus UPC Besós. Gestiona un pressupost anual de 13M€ i instal·lacions de 3.800 metres quadrats, 22 grups de recerca i un equip d’investigadors i serveis de suport de 350 persones de 30 països diferents. www.ibecbarcelona.eu